تلفن : 021-83766602

ایمیل : info@green-powerplant.com

موبایل : ۰۹۱۱۲۱۶۴۸۰۴

خدمات

خانه های هوشمند

1- پیاده سازی خانه های هوشمند

2- سیستم ذخیره انرژی خانگی

3- سیستم های بهینه ساز مصرف انرژی خانگی

بیشتر بدانید

پیاده سازی نیروگاه مجازی

انجام تحقیقات در مورد امکانات موجود و تجهیزت مورد نیاز به منظور پیاده سازی مفهوم VPP یا نیروگاه های مجازی
 

بیشتر بدانید

سیستم های انرژی خورشیدی

 

 راهنماي طراحی سیستمهاي فتوولتاییک

بمنظور تامین انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربري

بیشتر بدانید

نیروگاه آبی

تولید انرژی پاک توسط نیروگاه های آبی

بیشتر بدانید

نیروگاه با منشا زیست توده

تولید انرژی توسط انرژی نهفته در محیط

بیشتر بدانید

نیروگاه بادی

استفاده از انرژی باد برای تولید توان پاک

1-انرژی پاک

2-عدم وجود مسائل زیست محیطی

3-عدم نیاز به سوخت

4-انرژی تجدید پذیر

بیشتر بدانید

انرژی موجود در دریا

استفاده از انرژی امواج

استفاده از قدرت جزر و مد آب

استفاده از جریانات گرمایی اعماق اقیانوس

بیشتر بدانید