تلفن : 021-83766602

ایمیل : info@green-powerplant.com

موبایل : ۰۹۱۱۲۱۶۴۸۰۴

green-powerplant

تحقیق ،توسعه و تلاش در راستای بکارکیری منابع انرژی تجدیدپذیر ، نیل به ایجاد شبکه های انرژی با ظرفیت پایین و پیاده سازی نیروگاه های پاک از اهداف ماست.

میکروگرید ، نیروگاه های مجازی، شبکه های هوشمند و سایر ریز شبکه هایی که که اولویت تولید را بر اساس در اختیار گرفتن منابع تولید تجدیدپذیر قرار می دهند،

بخشی از اجزای نیروگاههای پاک می باشد.

جدیدترین خدمات

خانه های هوشمند
خانه های هوشمند

1- پیاده سازی خانه های هوشمند

2- سیستم ذخیره انرژی خانگی

3- سیستم های بهینه ساز مصرف انرژی خانگی

بیشتر بدانید
پیاده سازی نیروگاه مجازی
پیاده سازی نیروگاه مجازی

انجام تحقیقات در مورد امکانات موجود و تجهیزت مورد نیاز به منظور پیاده سازی مفهوم VPP یا نیروگاه های مجازی
 

بیشتر بدانید
سیستم های انرژی خورشیدی
سیستم های انرژی خورشیدی

 

 راهنماي طراحی سیستمهاي فتوولتاییک

بمنظور تامین انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربري

بیشتر بدانید